Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síť meteorologických stanic
systém meteorologických stanic rozložených podle odb. hledisek a požadavků praxe na určitém území.
angl: meteorological network; slov: sieť meteorologických staníc; něm: meteorologisches Stationsnetz n; rus: метеорологическая сеть, сеть метеорологических станций  1993-a3
podpořila:
spolupracují: