Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bouřka z tepla
lid. označení pro bouřku uvnitř vzduchové hmoty.
angl: heat thunderstorm, thermal thunderstorm; slov: búrka z tepla; něm: Wärmegewitter n; fr: orage de chaleur m, orage lointain m, orage thermique m; rus: тепловая гроза, термическая гроза  1993-a3
podpořila:
spolupracují: