Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slohokupa
nevh. čes. překlad pro stratocumulus.
  0000
podpořila:
spolupracují: