Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sloup měsíční
angl: moon pillar; slov: mesačný stĺp; něm: Mondsäule f; rus: лунный столб  1993-a1
podpořila:
spolupracují: