Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Slovenská bioklimatologická spoločnosť při SAV (SBkS)
vědecká společnost při SAV, sdružující zájemce o bioklimatologii v SR, popř. čestné členy ze zahraničí. Její náplní je vědecká činnost, výměna informací mezi pracovníky z různých pracovišť a popularizace bioklimatologie. SBkS vznikla v listopadu 1968 vyčleněním z Československé bioklimatologické společnosti při ČSAV v souladu se zákonem o čs. federaci. Jejím prvním předsedou byl prof. MUDr. Juraj Hensel.
angl: Slovak Bioclimatological Society of the Slovak Academy of Sciences; slov: Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV; něm: Slowakische bioklimatologische Gesellschaft bei der Slowakischen Akademie der Wissenschaften f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: