Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Slovenská meteorologická spoločnosť při SAV (SMS)
vědecká společnost, sdružující zájemce o meteorologii v SR, popř. čestné členy ze zahraničí. SMS vznikla v roce 1960 jako součást Československé meteorologické společnosti při ČSAV, jejím prvním předsedou byl prof. RNDr. Mikuláš Konček, DrSc., člen korespondent ČSAV a SAV. Náplní SMS je podobně jako u ČMeS vědecká činnost, výměna informací mezi pracovníky z různých pracovišť a popularizace meteorologie. Ve své činnosti využívá různé formy přednáškové činnosti i akce s mezin. účastí. Je organizačně členěna do tří poboček (Bratislava, Banská Bystrica, Košice), sídlo je na SHMÚ.
angl: Slovak Meteorological Society of the Slovak Academy of Sciences; slov: Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV; něm: Slowakische meteorologische Gesellschaft bei der Slowakischen Akademie der Wissenschaften f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: