Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

složení srážek chemické
množství a chem. složení látek rozpuštěných nebo suspendovaných ve vodě srážek. Znalost chemického složení srážek je důležitá při studiu procesů samočišténí ovzduší, antropogenního nebo přirozeného znečišťování ovzduší a znečištění jiných složek prostředí (hydrosféra, pedosféra, biosféra), pro které představují atmosférické srážky významný vstup znečišťujících látek. Viz též déšť kyselý, mineralizace srážek.
angl: chemical composition of precipitations; slov: chemické zloženie zrážok; něm: chemische Zusammensetzung des Niederschlags f; rus: химический состав осадков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: