Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slunce boční
angl: lateral sun; slov: bočné slnko; něm: Nebensonne f; rus: ложное солнце  1993-a1
podpořila:
spolupracují: