Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slunce modré nebo zelené
fotometeor vznikající v důsledku Mieova efektu při dostatečné koncentraci částic atmosférického aerosolu, které intenzivně selektivně rozptylují kratší vlnové délky viditelného slunečního záření (fialovou, modrou, popř. zelenou barvu) do směrů, jež svírají velmi malé úhly se směrem přímých slunečních paprsků. Sluneční kotouč se pak jeví jako namodralý nebonazelenalý. Podobný úkaz může být pozorován i u měs. světla (modrý nebo zelený měsíc). Tento jev se vyskytuje zcela ojediněle.
angl: blue or green sun; slov: modré alebo zelené slnko; něm: blaue oder grüne Sonne f; rus: голубое или зеленое солнце  1993-a1
podpořila:
spolupracují: