Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slunoměr
syn. heliograf – přístroj zaznamenávající trvání slunečního svitu. Nejrozšířenějším typem slunoměru byl v minulosti Campbellův-Stokesův slunoměr tvořený skleněnou koulí, v jejímž ohnisku je umístěn papírový registrační pásek dělený po hodinách a propalovaný slunečními paprsky. S postupnou automatizací meteorologických měření jsou stále častěji používány různé typy elektronických slunoměrů, které fungují většinou na principu stínění fotoelektrických diod nebo termoelektrických článků.
angl: sunshine recorder, heliograph; slov: slnkomer; něm: Sonnenscheinautograph m; rus: гелиограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: