Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

služba meteorologická
1. poskytování zpravidla účelově zaměřených meteorologických informací různým organizacím i jednotlivcům k tomu kompetentními institucemi. Jedná se např. o met. zabezpečení silniční, železniční, lodní a letecké dopravy, zemědělství, energetiky, vojenství, výstražnou službu před nebezpečnými meteorologickými jevy atd.;
2. instituce, která zajišťuje met. službu ve významu 1., získává, zpracovává, rozšiřuje a archivuje met. data a informace. V ČR těmito institucemi jsou Český hydrometeorologický ústav a Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) Armády České republiky.
Viz též meteorologie v ČR, předpis L 3 – Meteorologie.
angl: meteorological service; slov: meteorologická služba; něm: meteorologischer Dienst m, Wetterdienst m; rus: метеорологическая служба  1993-a2
podpořila:
spolupracují: