Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

služba počasí světová
angl: World Weather Watch; slov: Svetová služba počasia; něm: Weltwetterwacht f; rus: Всемирная Служба Погоды - ВСП  1993-a1
podpořila:
spolupracují: