Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

směr větru převládající
angl: prevailing wind direction; slov: prevládajúci smer vetra; něm: vorherrschende Windrichtung f; rus: преобладающее направление ветра  1993-a2
podpořila:
spolupracují: