Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

směrovka větrná dvoukomponentní
angl: bidirectional wind vane, bivane; slov: dvojzložková veterná smerovka; něm: Zweikomponenten Windfahne f; rus: бифлюгер, двухкомпонентная флюгарка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: