Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sněháňky
neodborný výraz pro sněhovou přeháňku.
  0000
podpořila:
spolupracují: