Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sníh nový
vrstva sněhu nebo ledu, která přímo nebo nepřímo vznikla v důsledku tuhých srážek (sníh, kroupy, sněhové krupky, sněhová zrna, zmrzlý déšť) mezi příslušnými termíny pozorování. Viz též výška nového sněhu, měření sněhové pokrývky.
angl: fresh snow, new snow; slov: nový sneh; něm: Neuschnee m; rus: новый снег, свежевыпавший снег  1993-a3
podpořila:
spolupracují: