Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sníh starý
1. celková sněhová pokrývka, která ležela na met. stanici v době předchozího termínu pozorování sněhové pokrývky;
2. obecnější název pro sníh z hlediska jeho kvality. Metamorfózou se krystaly pův. kyprého, prachového sněhu mohou měnit v ledová zrna a sníh postupně přechází ve firn. Zpravidla platí, že čím je sníh starší, tím má větší hustotu; na konci zimy v ulehlém sněhu může hustota sněhu přesáhnout 300 kg.m–3, zatímco čerstvě napadlý sníh mívá hustotu 60 až 100 kg.m–3.
angl: total snow cover; slov: starý sneh; něm: Altschnee m; rus: низовая метель  1993-a3
podpořila:
spolupracují: