Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sníh vysoko zvířený
zvířený sníh, jehož částice jsou zdviženy do značné výšky nad zemí a unášeny větrem, takže vodorovná dohlednost ve výšce očí pozorovatele je zpravidla velmi malá a může být snížená ještě ve výšce 1 km nad zemí.
angl: blowing snow; slov: vysoko zvírený sneh; něm: Schneetreiben n; fr: chasse-neige élevée; rus: снeжная низовая метель  1993-a3
podpořila:
spolupracují: