Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

snížení obzoru
syn. snížení horizontu – viz zvýšení obzoru.
angl: dip of horizon, sinking of horizon; slov: zníženie obzoru; něm: Horizontdepression f; rus: депрессия горизонта, понижение горизонта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: