Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

solano
regionální název jv., popř. vých. větru, vanoucího na jv. pobřeží Španělska v létě. Obvykle se jedná o „prodloužení“ scirocca, takže solano může být jak horký a vlhký, tak suchý a prašný vítr. Viz též solaire.
Termín byl přejat ze španělštiny; pochází z lat. solanus „východní vítr“ (odvozeného od sol „slunce“, čímž odkazuje k vanutí ze směru východu Slunce).
angl: solano; slov: solano; něm: Solano m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: