Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

solarimetr Molla a Gorczyńského
syn. pyranometr Molla a Gorczyńského.
  0000
podpořila:
spolupracují: