Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sonda klesavá
angl: dropsonde; slov: klesavá sonda; něm: Dropsonde f, Abwurfsonde f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: