Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sonda radiolokační
zařízení používané k měření výškového větru, jehož poloha je zjišťována radiolokační metodou, tj. měřením azimutu, polohového úhlu a šikmé dálky. Při pasivní radiolokaci je tímto zařízením koutový odražeč, při aktivní radiolokaci např. radiosonda. Viz též měření větru radiotechnickými prostředky.
angl: radar sonde; slov: rádiolokačná sonda; něm: Radarsonde f, Radiosonde f; rus: радарный зонд, радиолокационный зонд  1993-a1
podpořila:
spolupracují: