Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sondáž atmosféry družicová
metoda sondáže atmosféry multispektrálními (hyperspektrálními) sondážními družicovými radiometry, jejímž cílem je stanovení vertikálních profilů meteorologických prvků v atmosféře – teploty a tlaku vzduchu, směru a rychlosti větru, koncentrací některých plynných složek atmosféry (např. vodní páry, ozonu, oxidu uhličitého) aj. Výstupy jsou využívány jako jeden ze vstupních zdrojů dat pro modely numerické předpovědi počasí, pro operativní monitoring vertikální instability atmosféry (v rámci nowcastingu) apod.
angl: satellite sounding; slov: družicová sondáž atmosféry; něm: Satellitensondierung f; rus: зондирование с помощью спутника  2014
podpořila:
spolupracují: