Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

brázda rovníková
syn. brázda ekvatoriální, deprese rovníková.
slov: rovníková (ekvatoriálna) brázda; něm: äquatoriales Tief n; fr: thalweg équatorial m; rus: экваториальная ложбина  1993-a1
podpořila:
spolupracují: