Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sondáž ovzduší družicová
sondáž ovzduší, při níž se v souč. době provádějí s použitím výkonné výpočetní techniky met.družicová měření, sloužící hlavně k vyhodnocení tepl. a vlhk. vertikálních profilů v atmosféře v globálních rozměrech. Výsledky s. o. d. se používají zejm. pro doplnění údajů ze sítě met. stanic. Dále se rozpracovávají metody měření ozonu, tepelného vyzařování Země, chem. složení zem. atmosféry, šíření rádiovln v atmosféře, pronikání kosmického záření apod. V. t. družice meteorologická.
angl: satellite sounding  0000
podpořila:
spolupracují: