Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sondáž ovzduší ozonometrická
sondáž ovzduší, při níž se zjišťuje koncentrace ozonu. Provádí se většinou pomocí elektrochemických ozonových sond, které umožňují popsat vertikální profil koncentrace ozonu v atmosféře a jeho integrovanou hodnotu nad místem měření. Viz též měření ozonu.
angl: ozonometric sounding; slov: ozónometrická sondáž ovzdušia; něm: Ozonsondierung f; rus: озонометрическое зондирование  1993-a3
podpořila:
spolupracují: