Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sondáž atmosféry raketová
sondáž atmosféry, dosahující až do mezosféry a prováděná meteorologickou raketou nebo jí vynesenou raketovou sondou.   Meteorologické prvky se měří buď při letu rakety vzhůru, nebo na sestupné části letu, kdy je pád rakety nebo kontejneru s měřicím systémem brzděn padáčkem. Mohou být také zaznamenány i údaje o poloze měřicích přístrojů (nadm. výška, zeměp. šířka a zeměp. délka).
angl: rocket sounding; slov: raketová sondáž atmosféry; něm: Raketensondierung f; rus: ракетное зондирование  1993-b3
podpořila:
spolupracují: