Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sondáž atmosféry raketo-balonová
raketová sondáž atmosféry, při níž meteorologická raketa startuje z velkého balonu v blízkosti nejvyššího bodu jeho výstupu. Tento způsob se v minulosti používal ke zvětšení výšky dostupu rakety.
angl: rockoon sounding; slov: raketo-balónová sondáž ovzdušia; něm: Raketen-Ballonsondierung f; rus: ракетно-баллонное зондирование  1993-b2
podpořila:
spolupracují: