Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sondáž atmosféry upoutanou sondou
nevh. označení pro aerologické měření pomocí upoutané sondy.
angl: wire sonde sounding; slov: sondáž ovzdušia pripútanou sondou; něm: Fesselsondierung f; rus: зондирование с помощью привязного зонда  1993-b3
podpořila:
spolupracují: