Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

součinitel
syn. koeficient.
slov: súčiniteľ; něm: Koeffizient m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: