Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

airglow
Termín zavedl z podnětu O. Struveho v r. 1950 amer. astronom C. T. Elvey. Skládá se z angl. slov air „vzduch“ a glow „záře“.
angl: airglow; slov: airglow; něm: Himmelsleuchten n  2016
podpořila:
spolupracují: