Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

soumrak astronomický
fáze soumraku, která večer následuje po námořním soumraku, resp. mu ráno předchází. Střed slunečního disku je mezi 12° a 18° pod obzorem. V této době je obloha ještě, resp. už zčásti osvětlována slabým rozptýleným slunečním světlem, čímž jsou rušena astronomická pozorování. Ve starší literatuře se lze někdy setkat s dnes již zast. pojetím astronomického soumraku jako synonyma k soumraku jako takovému.
angl: astronomical twilight; slov: astronomický súmrak; něm: astronomische Dämmerung f; rus: астрономические сумерки  1993-a3
podpořila:
spolupracují: