Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

brázda výšková
brázda nízkého tlaku vzduchu ve stř. a horní troposféře, která je identifikovatelná na mapách absolutní topografie od 700 hPa výše.
angl: upper trough; slov: výšková brázda; něm: Höhentrog m; fr: creux d'altitude m, thalweg d'altitude m; rus: высотная ложбина  1993-a3
podpořila:
spolupracují: