Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

soustava souřadnicová Θ
angl: Θ coordinate system; slov: súradnicová sústava Θ; něm: theta-Koordinaten f/pl, isentrope Koordinaten f/pl; rus: система кoординат тета (Ѳ)  1993-a1
podpořila:
spolupracují: