Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

soustava souřadnicová σ
angl: σ coordinate system; slov: súradnicová sústava σ; něm: sigma-Koordinaten f/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: