Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spad prašný
syn. spad prachu.
slov: prašný spad  1993-a1
podpořila:
spolupracují: