Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spad radioaktivní
radioaktivita pevných částic usazených na jednotce vodorovné plochy za jednotku času. Viz též radioaktivita atmosféry, měření radioaktivity atmosféry, oblak radioaktivní.
angl: radioactive fallout; slov: rádioaktívny spad; něm: radioaktiver Fallout m; rus: радиоактивное выпадение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: