Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spektropyrheliometr
přístroj pro měření spektr. rozložení intenzity přímého slun. záření. V. t. pyrheliometr.
angl: spectropyrheliometer  0000
podpořila:
spolupracují: