Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spektrum velikosti dešťových kapek
angl: rain drop size spectrum; slov: spektrum veľkosti dažďových kvapiek; něm: Regentropfenspektum n; rus: спектр размера капель  2014
podpořila:
spolupracují: