Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spektrum vírové
slov: vírové spektrum; něm: Wirbelspektrum n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: