Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spirála Ekmanova
angl: Ekman spiral; slov: Ekmanova špirála; něm: Ekmanspirale f; rus: спираль Экмана  1993-a1
podpořila:
spolupracují: