Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spissatus
(spi) [spisátus] – jeden z tvarů oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Označuje závojovitý oblak, který je opticky tak hustý, že se proti Slunci zdá šedavý. Označení spissatus se používá u druhu cirrus.
Termín byl přejat z lat. spissatus „zhuštěný“, příčestí minulého slovesa spissare „zhustit“.
angl: spissatus; slov: spissatus; něm: spissatus; rus: плотные облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: