Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

srážky frontální
srážky vypadávající v oblasti atmosférické fronty. Jejich intenzita závisí na vlhkosti vzduchu a na vert. pohybech vzduchu podél nebo v blízkosti frontální plochy. Na teplé frontě a studené frontě prvního druhu, především v chladném pololetí, mají zpravidla trvalý charakter. Na studené frontě druhého druhu, především v teplém pololetí, se vyskytují frontální srážky v podobě konv. přeháněk a lijáků.
angl: frontal precipitation; slov: frontálne zrážky; něm: frontaler Niederschlag m; rus: фронтальные осадки  1993-a3
podpořila:
spolupracují: