Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

srážky místní
srážky vypadávající na poměrně malou plochu, zpravidla s velmi rozdílnou intenzitou i dobou trvání. Místní srážky vypadávají z izolovaných oblaků druhu cumulonimbus a stratocumulus, zřídka i cumulus (zvláště v tropech), v zimním období i z oblaků druhu stratus. Může jít o srážky podmíněné orograficky, např. na pobřežích, návětrných svazích apod. Místní srážky mohou mít formu přeháněk, bouřkových srážek, krupobití, ale i pouze mrholení a v zimním období vypadávání sněhových krupek nebo sněhových zrn. Viz též srážky nefrontální.
angl: local precipitation; slov: miestne zrážky; něm: lokaler Niederschlag m; rus: местные осадки  1993-a2
podpořila:
spolupracují: