Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

srážky monzunové
srážky přinášené do oblastí s monzunovým klimatem převážně prostřednictvím letního monzunu, v případě např. ostrovních lokalit i zimním monzunem, který se nad mořem obohatil vodní párou. Bývají velmi vydatné, zvláště v případě orografického zesílení srážek. V zasažených oblastech představují hlavní období dešťů, přičemž směrem do nitra pevnin nastávají obecně později a jejich vydatnost klesá. Viz též pól dešťů, extrémy srážek.
angl: monsoon precipitation; slov: monzúnové zrážky; něm: Monsunniederschlag m; rus: муссонные осадки  1993-a3
podpořila:
spolupracují: