Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

srážky šikmé
nevhodné označení pro srážky hnané větrem.
  0000
podpořila:
spolupracují: