Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stáčení větru anticyklonální
stáčení větru v horiz. rovině dané anticyklonálním zakřivením proudnic. Na sev. polokouli má směr shodný s otáčením hod. ručiček, tj. míří vpravo, postavíme-li se čelem po směru větru, zatímco na již. polokouli je tomu opačně. Viz též zakřivení izobar nebo izohyps anticyklonální, anticyklona, stáčení větru cyklonální.
angl: anticyclonic rotation of wind; slov: anticyklonálne stáčanie vetra; něm: antizyklonale Winddrehung f; rus: антициклоническое вращение ветра  1993-a2
podpořila:
spolupracují: