Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stáčení větru cyklonální
stáčení větru v horiz. rovině dané cyklonálním zakřivením proudnic. Na sev. polokouli má opačný směr než otáčení hod. ručiček, tj. míří vlevo, postavíme-li se po směru větru, zatímco na již. polokouli je tomu opačně. Viz též zakřivení izobar nebo izohyps cyklonální, cyklona, stáčení větru anticyklonální.
angl: cyclonic rotation of wind; slov: cyklonálne stáčanie vetra; něm: zyklonale Winddrehung f; rus: циклоническое вращение  1993-a2
podpořila:
spolupracují: