Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stáčení větru studené
slang. označení pro stáčení větru s výškou působené studenou advekci. Jestliže se advekce teploty vyskytuje v určité vrstvě atmosféry, je vektor větru na horní hranici vrstvy dán vektorovým součtem vektoru větru na spodní hranici vrstvy a vektoru termálního větru. Při studené advekci se na sev. polokouli vítr stáčí s rostoucí výškou vlevo, na již. polokouli vpravo. Ke stáčení větru s výškou může docházet pouze v baroklinní atmosféře. Viz též stáčení větru teplé.
slov: studené stáčanie vetra; něm: kalte Winddrehung f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: